Searching...
20 may. 2014

Arte en Emoticones y Códigos: Tanque de Guerra con un Kaomoji en una Aldea

5/20/2014 12:29:00 a. m.
Ilustración: Tanque de Guerra con un Kaomoji en una Aldea

Tanque de Guerra con un Kaomoji en una Aldea - Arte en códigos y emoticones 
Made in Emoticones 2012
- Códigos -

☁    ☁           ☁ 
     .__(¬_¬)                                                                                      
███۞██▓▒░░. ]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▃              
▂▄▅██████████▅▄▃▂             
I███████████████████].
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤...|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ (777) ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲| by: Emoticones 2012 (77777) ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|

0 comentarios:

Publicar un comentario